İlk olarak And dağlarının eteklerinde yerlilerin yediği kok bitkisi olarak bilinir. Pedro Cieza “Peru Günlüğünde” bu bitkiden bahseder ve eski dünyayı bu yeni bitki ile tanıştırır. Patates zamanla Avrupa’ya yayılır. Patatesi Avrupa’ya ilk olarak 16. yüzyılda İspanyollar götürür. Patates kelimesi İspanyolca “patata”dan gelmektedir. Guechua dilindeki kelime ise papa idi. Çoğu Avrupa dilinde patata ve türevleri…