Osmanlı yemek kültürü gelenekten modern döneme ilginç bir gelişme göstererek, özellikle sofra adabı başlı başına bir araştırma konusu haline gelmiş. Akademisyen Özge Samancı “Yer Sofrasından Masaya: Osmanlı Kültüründe Alafranga Sofra Düzeni” makalesinde bu ilginç konuyu tarihsel belgeleriyle anlatıyor… Geleneksel Osmanlı sofrası tasviri yabancı seyyahların anlatımlarında her zaman yer bulmuştur. Egzotik Doğu’nun renkli sofraları Avrupalı seyyahların…