Türk Mutfak Kültürü ve yemeklerinin tam ve eksiksiz araştırılması, yöresel mutfakların bütün boyutlarıyla ele alınıp belgelenmesine bağlıdır.

Bu çerçevede ele alınan ”Ankara Mutfak Kültürü ve Yemekleri” adlı çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yer alan yazılar bu konuda çalışmalarıyla tanınan uzman ve bilim adamlarına aittir.

İkinci bölümde yar alan yemek reçeteleri Ankara merkez ve ilçelerinde bilgi ve deneyimlerine inandığımız kaynak kişilerden derleme yoluyla elde edilmiştir. Derleme çalışmalarında genellikle yüz yüe görüşme tekniği uygulanmıştır. Ayrıca, Ankara İl Turizm Müdürlüğü’nce düzenlenen Yöresel Yemek Yarışması’na katılan yarışmacıların çalışmalarından, bu konuda hazırlanmış tezlerden geniş ölçüde yararlanılmıştır.

Kaynak kişilerin verdiği yemek reçetelerine büyük ölçüde müdahale edilmemiştir. Ancak ayrıntıları belirtilmemiş, kapalı bir anlatımla yazıya geçirilmiş bazı tarifler ölçülendirilip, gerekli düzeltmeler yapılıp, uygulandıktan sonra kitaba alınmıştır… (Tanıtım Yazısından)

Yazarlar: Kamil Toygar ve Nimet Berkok
Yayınevi: Vekam (Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi) Yayınları