Corylus avellana L-Adi fındık:
En geniş yayılma alanı bulmuş olan fındık türüdür. Trakya’da Doğu Karadeniz’e kadar uzanan dağlar, Kafkas dağları ve İtalya ‘da yabanilerine rastlanılmaktadır. Avrupa’nın hemen hemen tamamına yayılmıştır.

Corylus avelana L.türü 1.5 m. kadar boylanabilmekte ve çalı formundadır.Yaprakları yuvarlak veya oval ve kenarları çift dişlidir.Yapraklarının üst yüzü tüysüz alt yüzündeki damarların üzeri tüylüdür. Zurufları üç parçalı ve ayrık olup meyve boyunu bir miktar aşmaktadır Meyvesi yuvarlak,kalın kabuklu ve 1.2-1.8 cm uzunluktadır. Corylus avellana’nın küştür varyeteleri İspanya ve Amerika’nın esas çeşitlerini teşkil etmektedir (Barcelona, Daviana, Du Chilly, Bolwyllerve İtalian Red ). Bizim kültür çeşitlerimiz ise Corylus avellana ile Corylus Maxima’nın melezleridir.

Corylus Colurna L-Türk fındığı:
Ana vatanı Karadeniz sahilleri ,Trakya ve Makedonya olarak bilinmektedir.Bu fındık türü 1582 yılında İstanbul’dan Avusturya’ya götürüldüğü için Türk fındığı adını almıştır.

Corylus colurna türü 22m. kadar boylanabilen tipik ağaçlar meydana getirebilmektedir. Yaprakları yuvarlaktan ovale kadar değişiklik göstermektedir.Yaprak kenarları parçalı, tek ve çift dişlidir. Zurufu meyveden çok uzundur. Üst kısmı çoğunlukla tüylerle kaplıdır Meyvesi yuvarlak ve oval şekli olup 1,8 cm uzunluktadır.Kalın kabuklu olup kırılması oldukça zordur. Daha çok süs ağacı olarak yetiştirilir. Kerestesi mobilya sanayiinde fazla tutulmaktadır.

Corylus maxima Mill. ‘C. tubulosa Wild=Lâmbert veya Kan fındığı:
Kültür ve yabani formları mevcuttur. Balkan yarımadasının kuzeyinde, Anadolu’nun kuzey doğusunda ve İtalya’da yabani formlarına rastlanılmaktadır. Güney Asya’da da yaygındır. Kan fındığı adıyla da yetiştirilmektedir. Meyvesi lezzetlidir. Bu türün kırmızı meyveli ve yapraklı olan formları da vardır. Çalı ve bazen de 8-9 m. kadar boylanabilen bir ağaçtır. Yaprakları oval, hafif parçalı ve çift dişlidir. Zurufu boru şeklindedir. Dip kısmı geniş ve daha sonra giderek daralmakta, dış kısmı ise ince tüylerle kaplı bulunmaktadır. Meyvesi uzunca 2-2,5 cm ve iricedir. Tohumu ince,kırmızı veya beyaz bir zarla kaplıdır.

Corylus ferox Wall:
Bu fındık türü 10m. kadar boylanabilen ağaç şeklindedir. Genç sürgünleri ince tüylerle kaplıdır. Yaprakları uzundan ve ovale kadar değişiklik gösterir. Genellikle dip kısmı yuvarlak ve ucu sivridir. Yapraklar tüysüz ve kenarları çift dişlidir. Zurufları kalın bir tüy tabakasıyla kaplıdır. Bu tür Himalaya’larda yaygın olup Thibetica Franch varyetesi Çin’de yaygındır.

Corylus Chinensis Franch. (C. Colurna var. Chinensis Burk):
Bu tür 40m.kadar boylanabilen ağaç şeklindedir. Yaprakları oval veya uzun olup alt yüzü tüylü üst yüzü tüysüz ve kenarları çift dişlidir. Çiçek salkımlarında 4-6 çiçek bulunmaktadır. Meyveden çok uzun olan zuruf, meyvenin üst kısmında daralır. Zurufun üzeri ince tüylerle kaplıdır. Bu tür Çin’de yaygındır.

Corylus Pontica Koch:
Genellikle batı Asya’da rastlanılan çalı formundaki bu türün yaprakları kalp şeklinde, yuvarlağımsı oval, kenarları çift dişli ve alt yüzü ince tüylerle kaplıdır. Üzeri ince tüylerle kaplı olan zuruf meyveden biraz daha uzun ve çan şeklindedir. Meyvesi iri, geniş ve ovaldir.

Corylus Heterophylla Fisch:
Japonya’dan batı Çin’e kadar yayılma gösteren bu tür 4m. kadar boylanabilen bir çalı formundadır. Yaprakları ters yumurta biçiminde, dip kısmı yuvarlak, ucu birden bire kütleşmiş ve kısa bir çıkıntı ile nihayetleşmiştir. Yaprakların alt yüzü tüylüdür. Zuruf meyveden biraz daha uzundur.

Corylus Americana Walt:
Kanada’dan Florida’ya kadar yayılma gösteren bu tür 1-3m. kadar boylanabilen çalı formunda bir bitkidir. Genç dalları tüylü, yaprakları yuvarlak veya oval şekilli ve kenarları gayri muntazam dişlidir. Yaklaşık 1- 2cm. büyüklükte olan meyvesi yuvarlak oval olup zuruf meyveden çok uzundur.

Corylus Mandschurica Maxium. (C. rostrata var. Mandschurica Regel):
Mançurya ve Kore’de yaygın olan bu tür 5m. kadar boylanabilen çalı formunda bir bitkidir. Genç sürgünler tüylüdür. Yaprakları yuvarlaktan elips veya ovale kadar değişir. Kenarları çift dişli ve alt yüzü tüylüdür. Meyveden üç kat daha uzun olan zuruf kalın bir tabaka halinde kaba tüylerle kaplıdır.

Corylus Sieboldiana Blume (C. Rostrata var. Sieboldiana):
Japonya’da yaygın olan bu tür 5m. kadar boylanabilen çalı formunda bir bitkidir.Yaprakları elips veya uzun kenarları çift dişli ve hafif parçalıdır. Genç yaprakların ortasında mor bir leke vardır. Meyve boyundan 2-3kat daha uzun olan zuruf daha az tüylü ve uca doğru daralmaktadır.

Corylus Rostrata Ait:
Kuzey doğu Amerika’da yaygın olan bu tür 0.6-0.8m. boylanabilen çalı formunda bir bitkidir. Yaprakları yuvarlak veya oval, kenarları fazla dişli ve alt yüzü tüylüdür.Meyvesi yuvarlak ve1-2cm. uzunlukta, zuruf kaba ve sık tüylerle kaplıdır.

Corylus California Rose (C.rostrata var. Californica D.C.)
Kaliforniya’dan Washington’a kadar yayılma alanı gösteren bu tür 7m. kadar boylanan bir çalı olup Corylus Rostrata’ya akrabadır.Yapraklarının alt yüzü az veya çok tüylü ve zurufu kısa gagalıdır.

Leave a Reply

  1. Fındıkpare

    […] 1 su bardağı toz fındık […]

  2. Fındıkpare tarifi

    […] 1 su bardağı toz fındık […]

  3. Tulum Peyniri Çorbası - Gurme Rehberi

    […] bir çorba lezzeti yakalamak isteyenler için içinde fındık ve kereviz gibi tatlarında olduğu tulum peynir çorbası ilginç bir seçenek […]