Çikolatanın öyküsü, İ.Ö 1500 civarında Meksika Körfezi’nde yer alan Yucatan Yarımadası’nda başlar. O tarihlerde bu coğrafyada Olmek’ler yaşamaktaydı. Onlardan bu güne granitten dev kral başları kalmış bir de mısırı haşladıktan sonra kurutup öğütme teknolojisi ve son olarak da telaffuz edildiği şekli ile yazarsak “kakawa” kelimesi. Ama o dönemde kakao içkisinin kullanımını kanıtlayacak bu kelimeden başka herhangi bir arkeolojik buluntu şimdilik yok.

Olmek’ler İ.Ö 400’e kadar bölgedeki hakimiyetlerini sürdürmüşler ancak sonraları İzapan Medeniyeti denen Maya’lara geçiş süreci yaşanıyor ve kakawa, “kakao” oluyor. İ.S 250’de Klasik Maya dönemi başlıyor ve 9. yüzyıla kadar devam ediyor. İşte 1950 yılında Yuri V. Knorosov, bu dönemden kalan Dresden ve Madrid kitaplarının şifresini kırıyor. Bu kitaplarda kakaonun Maya’ların güncel hayatındaki yeri belli olduğu gibi fonetik olarak yine bu içkiye “kakaw”, kakao denildiği ortaya çıkmakta.

Leave a Reply