Şeker, lokum, ezme deyince akla gelen bir büyük tarih ve markadır Cemilzade. Bize ve damak tadımıza ait gizler saklıdır onda. Cemilzade’yi hayata geçiren Şekerci Udi Cemil Bey 1867’de Şehzadebaşı’nda doğmuştur. Tarihe ‘Şekerci, Bestekâr, Hafız ve Udi’ olarak geçen Cemil Bey, 1883 yılında, on altı yaşında bir yandan musiki eğitimi alırken, İstanbul Şehzadebaşı’nda ilk şekerci dükkânını açar. Yirmi yaşına geldiğinde İstanbul’un en ünlü udilerinden biri olmuş ve birçok besteler yapmıştır. Bu sayede 1898 yılında Muzıka-i Hümayun’un Türk Musikisi Bölümünde ud sanatkârı ve hocası olur.

Elliden fazla bestesi olan Cemil Bey’in müziğinin ve şekerlemelerinin ünü zamanla İstanbul sınırlarını aşmıştır. Şekercilik üzerine yapılan uluslararası yarışmalarda birçok ödüller kazanan Cemilzade’de 100% doğal üretilen ezmelerin, lokumların, akidelerin özel tadı bir sır olarak nesilden nesile geçmektedir. 128 yıldır hiç değişmemiş bu geleneksel tatları, bugün ailenin dördüncü kuşağı, İstanbul’da dört şubede (Kadıköy Selamiçeşme ve Şaşkınbakkal, Beşiktaş Etiler, Şişli Nişantaşı) ve Berlin’de sizlere sunmaya devam ediyor.

Leave a Reply