Corylus avellana L-Adi fındık: En geniş yayılma alanı bulmuş olan fındık türüdür. Trakya’da Doğu Karadeniz’e kadar uzanan dağlar, Kafkas dağları ve İtalya ‘da yabanilerine rastlanılmaktadır. Avrupa’nın hemen hemen tamamına yayılmıştır. Corylus avelana L.türü 1.5 m. kadar boylanabilmekte ve çalı formundadır.Yaprakları yuvarlak veya oval ve kenarları çift dişlidir.Yapraklarının üst yüzü tüysüz alt yüzündeki damarların üzeri tüylüdür.…

Huşgiller familyasından olan fındığın anayurdu ülkemizin Kuzeydoğu bölgesidir. Antik dönemde, Pontos denilen Doğu Karadeniz dağlarından, Yunanistan’a götürülmüş, oradan Avrupa’ya yayıldı.. Tarihi belgelerde günümüzden 2300 yıl önce Türkiye’nin kuzeyinde Karadeniz kıyılarında fındık üretildiği belirtiliyor ve fındığın son 6 yüzyıldan beri Türkiye’den diğer ülkelere ihraç edildiği biliniyor. Dünya’nın fındık üretimi için gerekli uygun hava koşullarına sahip bir…