Gulaş belki de Macar mutfağının en bilinen ve simgesel yemeğidir. Oysa Macaristan sadece gulaşa indirgenmeyecek kadar zengin bir mutfaktır. Orta Avrupa’nın en özel, dünyanın ise en önemli mutfaklarından biri olan Macar Mutfağı renk ve çeşni olarak oldukça zengin bir mutfaktır. Denize kıyısı olmayan bu güzel ülke, Tuna nehri ve gölleri sayesinde hiç de balık ve…