Etiketler Etiketler: "Fındık Türleri"

Etiket: Fındık Türleri

Corylus avellana L-Adi fındık: En geniş yayılma alanı bulmuş olan fındık türüdür. Trakya'da Doğu Karadeniz’e kadar uzanan dağlar, Kafkas dağları ve İtalya 'da yabanilerine rastlanılmaktadır....

Huşgiller familyasından olan fındığın anayurdu ülkemizin Kuzeydoğu bölgesidir. Antik dönemde, Pontos denilen Doğu Karadeniz dağlarından, Yunanistan'a götürülmüş, oradan Avrupa'ya yayıldı..Tarihi belgelerde günümüzden 2300 yıl...

POPÜLER YAZILAR